تبلیغات
شفقت صبح - منطق امام الگوی بیداری اسلامی

شفقت صبح
ای شهید، ای آن‌که بر کرانه‌ی ازلی و ابدی وجود بر نشسته‌ای،دستی برار و ما قبرستان نشینان عادات سخیف را نیز،از این منجلاب بیرون کش

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

 

 

 

بیداری اسلامی
ونرید انمن الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم الائمة الوارثین
Info box collage for mena Arabic protests.png

 

امام خمینی(قدس سره):شما ای مستضعفان جهان و ای کشور های اسلامی ومسلمانان جهان ،بپاخیزید وحق را با چنگ ودندان بگیرید . واز هیاهوی تیلیغاتی ابر قدرت ها وعمال سر سپرده ان ها نهراسید ،وحکام جنایتکار که دسترنج شما را به دشمنان شماو اسلام عزیز تسلیم میکنند از کشور خود را برانید وخود وطبقات خدمتگزار متعهد زمام امور را بدست بگیرید و همه زیر پرچم پر افتخار اسلام و محرومان جهان به دفاع خیزید و به سوی یک دولت اسلامی با جهوری های زاد ومستقل پیش روید که با تحقق ان همه ی مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهید رساند. به امید ان روز که خدا وعده فرمود.

با توجه به اینده نگری حضرت امام (ره)میتوان گفت ان وعده الهی که همان بیداری اسلامی باشد محقق شده و به تعبیر امام خامنه ای گسترش موج بیداری اسلامی در دنیای امروز حقیقتی است که فردای نیکی را برای امت اسلامی نوید میدهد، از سه دهه پیش که با پیروزی انقلاب اسلامی وتشکیل نظام جمهوری اسلامی ای خیزش پر قدرت اغاز شد و حوادث امروز کشور های عربی برای ملت ایران معنای دیگری دارد . اینها چیزی است که همیشه بعنوان حدوث بیداری اسلامی به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفته میشد امروز خود را نشان مدهد.    

با اغاز جنبش های  مردمی در جهان عرب که منجر به تغییرنظام سیاسی در تونس ؛مصرولیبی انجامید این سوال به ذهن میرسد که ریشه ومبدا این تحولات وعوامل تاثیر گذار بر بروز وگسترش این اعتراضات چیست؟در واقع ایا گسترش نارضایتی ها از حکومت های دیکتاتوری که از تونس به مصر،لیبی،بحرین،یمن،عربستان ،الجزایرتحت تاثیر عوامل یکسانی بوده و این عوامل ایا ریشه ی سیاسی وهویتی دارند یا تحت تاثیر چالش های اقتصادی بوده اند .در پاسخ به این سوال باید گفت خیزش های مردمی در جهان عرب عمدتا به دلیل نارضایتی  های طولانی مدت  سیاسی اقتصادی ومذهبی است که به یکباره یا فشارهای بسیار اقتصادی به جنبش های بسیار تاثیر گذار ومسری تبدیل شده است

ریشه های خیزش ها وانقلاب های عربی

اقتدارگری وکشتارهای دیکتاتورهای عرب دیگر در تداوم حیات نظام های سیاسیشان  مستبد نیست چراکه افزایش اگاهی های عمومی در مورد حقوق اساسی بسیاری از ساختارهای اقتدار گرایی فروپاشیده است . ابته بدیهی است که دراین فضا ملت ها بر اساس هویت اساسی خود خواهان تشکیل نظام سیاسی هستند در جوامع عرب هویت عمدتا اسلام است و مردم بر مبنای اموزه های اسلامی هویت خود را تعریف می کنند ودر نتیجه در امورسیاسی واجتماعی نیز به دنبال تقویت زیست پذیری هویت اسلامی خود هستند و به نوعی هویت اسلامی فراتر از سایر هویت ها و ویِژگی های فردی رخ می نماید وبر عرصه تحولات سیاسی واجتماعی تاثیر گذار است.وقوع انقلاب ریشه های ساختاری دارد اما سایر این عوامل می توانند این روند را تسریع کنند گسترش دو مینو وار این اعتراضات وکشانده شدن ان به سایر کشور های عربی وحتی اروپا وامریکا از الگوی یکپارچگی هویتی و تشابهات ساختاری نشات میگیرد .نظام های سیاسی اقتدار گرا ،تبعیض ونبود عدالت اجتماعی ،فقر وفساد اقتصادی وسیاسی،نبود ساختارهای مشارکتی ،کهنگی و ناهمخوانی ساختار سیاسی با واقعیت جهان امروز از جمله علت های بنیادین این انفلاب ها بوده اند.در عین حال عوامل تاثیر گذار وکوتاه مدت دیگری نیز به این تحولات سرعت وپویایی بخشیدند  در واقع ابن عوامل به نوعی بها نه ای برای بروز تحولات بنیادین و در نهایت ایجاد جنبش های اجتماعی شود که در دل حاکمیت زیست پیدا می کند که زیست پذیری وتاثیر گذاری ان تحت تاثیر عوامل حیات بخش هستند به عنوان نمونه ،عدم توجه به خواست های این جنبش های نوین میتواند هویت انان را تقویت وزمینه های حاکمیت نامرئی ودر سایه ی این جنبش هاشود که برای بقای نظام های سیاسی اقتدار گرا تهدید زا هستند.در مجموع قدر ت تاثیر گذاری اسلام گرایان در ساختار سیاسی عرب بیشتر خواهد بود و حضور انان در کشور هایی مانند مصر تونس و حضور اجتماعی وفرهنگی انان در کشور هایی مانند لیبی بیشتر خواهد شد بعلاوه نقش فکری وفرهنگی واجتماعی اسلام گرایان و دامنه حضورشان در بخش های گوناگون جامعه افزایش خواهد یافت که دلیل ان پیوند میان اسلام با توده ها ونخبگان در این جوامع است.

حضور مردم با جسم خودشان ،همان اتفاقی است که در انقلاب اسلامی افتاد.اینجاهم خود مردم وارد صحنه شدند وگرایش وجهت گیری های انان هم همان جهت گیری دینی است که انقلاب پایه گذار ان بود یعنی نماز جمعه،نام خداست ،افراد مبلغ دین وتفکرات نوین دینی انها وارد صحنه شدند لذا مردم هم امدند در صحنه.الته غرب زده ها و برخی غافلان در برخی از کشور های اسلامی سعی دارند که بیداری مردم منهای اسلام است ونشات گرفته از بیداری ملت ایران نیست لیکن جهت گیری های فعالان جنبش والگو گرفتن ملت های مسلمان از پیروزی های جمهوری اسلامی در تمامی عرصه های بین المللی خط بطلانی بر تمامی این وانمود هاست.  

پیروزی انفلاب اسلامی در ایران اغاز قدرت یابی اسلام گرایان بود و سیاست خارجی ایران درصدور انفلاب که با حمایت از گروه های مقاومت ضد صهیونیستیدر فلسطین ولبنان اغاز شد ،حال در فرایند الگو سازی برای ملت های منطقه قرار گرفته است وگسترش چنین الگویی در تضاد با منافع غرب است . زیرا این الگو عملا پرش راهبردی جمهوری سلامی ایران در منطقه وجهان اسلام خواهد بود .چنین مساله ای به دلیل وجود روحیه ی ضد استکباری در کشورهای عربی برای جهان غرب وحشت اور است . البته غربی ها بویژه امریکا واسرائیل و انگلیس در دوران بعد از انقلاب به منظور جلو گیری از چنین کابوسی،تمام تلاش خود را برای جلو گیری از صدور انقلاب اسلامی ایران بکار بستند چه در داخل که با عناصر خود باخته خودواپوزیسیون خارج از کشور سعی در تغییر وبراندازی نظام که اوج ان در فتنه88رخ داد وچه در سیاست خارجی که  با منزوی کردن ایران ووجود تحریم ها و القای ایران هراسی برای کشور های منطقه وتروریست  خواندن ان و نقش ان در نا امنی های بین المللی    بکار بستند ناتوان ماند . اوج ثمره بخشی سیاست خارجی ایران در صدور انقلاب در جنگ های 33 روزه وجنگ22روزه اسرائیل علیه حزب الله وحماس بود که این دوجنگ تحسین ملت های مسلمان را فارغ از تفاوت های مذهبی را بر انگیخت که این موضوع تحقق وحدت شیعه وسنی را نشان میدهد.یکی  از مسائل ایران برای کشور های عربی پرونده هسته ای است . جمهوری اسلامی ایران در مقابل فشار غرب عقب نشینی نکرد،بلکه باصلابت تر و پررنگ تر در این عرصه وارد شد که علی رغم تحریم های سخت وبه نوعی شعب ابی طالبی که سعی در منصرف کردن و عقب گرد نظام در این عرصه را دنبال میکردند با شکست مواجه کرد و باعث سرافرازی میهن اسلامی در جامعه بین اللمل شد.غرب که سعی داشت پرونده هسته ای ایران را تهدیدی برای جوامع بشری ثابت کند وبا قطع نامه های فراوان وکشیده شدن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل درجهت اثبات ادعای واهی خود برامده ،نه تنها هرگز نتوانست  چنین کذبی را به جوامع بین الملل وحتی ملت خود  بقبولاند بلکه ملت ها بیدار شدند واز نیرنگ های غرب بخصوص امریکا اعلام انزجار کردند وحتی کشورهایی مثل چین روسیه ترکیه برزیل و.. در صدد حمایت ایران برامدند.لیکن تحریم ها و ترورهای نتوانست مانع پیشترفت ملت ایران وعقب نشینی از ارمان های امام وانقلاب که مردم با قیام خودعلیه رژیم منحوس پهلوی بدست اوردند ودر این33سال ان راحفظ وپررنگ تر کردند شود.ارمان هایی مثل اسلام خواهی،جمهوریت،اسقلال و ازادی،برابری وعدالت،مبارزه با ظلم وظالمان ومستکبران،دفاع از مظلوم و برادر مسلمان خود و...

   اینک که امت اسلامی به منطق امام وانقلاب اسلامی لبیک گفنتد هنوز اول راه و سرخط استقلال وازادی هستند چراکه با نگاهی به انقلاب اسلامی که سراغاز تحولات اسلامی انسانی وبشر دوستانه در جهان هست این قضیه به وضوح اشکار میشود واگر حضور وهوشیاری مردم وپایداری ان ها در حفظ وپاسداری از ارزش های انقلاب اسلامی نبود وتلاش ها ومجاهداتی که در تمامی عرصه هایی که باعث سرافرازی اسلام ونظام واسقلال این کشور انجام نمیشد هرگز به ای عزت دست پیدا نمیکرد لیکن ملت های اسلامی باید بدانند که حضور انان در صحنه های قیام علیه عیادی استکبار در کشورهایشان و دست یابی به ارزش والای انقلابشان که همان اسلام عزیز است لازم است واز دشمنان اسلام که سعی در به انحراف کشیدن این فیام ها دارد وبجای اسلام ناب محمدی اسلام امریکایی را جایگزین نماید غافل نمانند واز پاننشینند همانطور که ملت عزیز ایران هرگز از دشمنان خود غافل نماند.      

 

 

 

       نوشته شده در چهارشنبه 26 بهمن 1390 توسط مسعود غفور``
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin