تبلیغات
شفقت صبح - افهم افهم

شفقت صبح
ای شهید، ای آن‌که بر کرانه‌ی ازلی و ابدی وجود بر نشسته‌ای،دستی برار و ما قبرستان نشینان عادات سخیف را نیز،از این منجلاب بیرون کش

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

 

عشق یعنی استخوان و یك پلاك                        سالها "تن" های تنها زیر خاك

عشق یعنی استخوان "بی"  پلاك                        سالها "گمنام" و تنها زیر خاك

عشق یعنی استخوان و استخوان                       سالهای سال تنها بهر "آن"

اسمع  اسمع ... افهم افهم ...

افهم با تو هستم

 اسمع : گوش كن بشنو  افهم : بفهم درك كن

اسمع اسمع ... افهم افهم ...

********      ********

-         به كی میگی ؟ مگه كسی هست ؟ كسی كه نیست !!

-         به چی میگی ؟ مگه چیزی هست ؟ چیزی هم كه نیست !! اگه باشه یه تكه استخوانه استخوان پایی یا احتمالاً جمجمه ای !

-          افهم افهم ...

-         او كه نمیفهمه !! اصلاً چی باید بگیم ؟ "آن" یا "او" باید ضمیر "جان" دار به كار ببریم یا غیر "جان" دار ؟

-         مگه جون داره ؟ مگه مرده نیست ؟

-         نه ! مرده های دیگه لااقل جنازه ای دارند شكلشون رو میبینی ؟ اما ...

-         اما كیست این ؟ یا چیست این ؟

-         اصلاً ضمیر اشاره به دور درسته یا نزدیك ؟

-         ما كه یك متری اونیم پس نزدیكه باید بگیم "این"

-         اما نه این كه میگیم "این" تمامش كه این نیست گوشتها و پوستهایش تحلیل شده اند پوسیده اند ...

-         با گذشت زمان پوسیده اند گذشت زمان ... زمان گذشته ...

-         ما هم در حال "گذر"یم ! 

-         یعنی اگه گذشت زمان شامل ما نمیشد شامل اینها هم نمیشد ؟؟ نمیپوسیدند ؟؟

-         نمیدونم ! نمیفهمم !

-         افهم افهم ...

-         خب گوشت و پوست كه نداره فقط استخوانه اما بازهمه اش كه نیست "تكه" استخوانه فقط "تكه" استخوان ...

-         بقیه اش كجاست ؟

-         آنجا !

-         آنجا كجاست ؟ "دور"ه ؟

-         میگن زمانی اسمش "جبهه"بوده "منطقه جنگی" ...

-         جنگ چیه ؟

-         بعضیا بعضی وقتا یه چیزی میگن اون هم فقط "تكه"ای همیشه نه ! كامل نه ! همه نه ! فقط عده ای بعضی اوقات ناقص ...

-         خب اونجا اگه اسمش "آنجا" است كه دیگه "اینجا" نیست پس "دوره" (1) !! میفهمی ؟

-         نمیفهمم !

-         افهم افهم ...

-         بالاخره چی شد "این" است یا "آن" ؟

-         اكثرش "آنجا" است.

-         "اكثریت" رو باید دریافت !!

-         پس شد "آن"

-         سالهای سال تنها بهر "آن"

-         چه ربطی به هم دارند ؟ (2)

-         افهم افهم ...نوشته شده در جمعه 16 دی 1390 توسط مسعود غفور``
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin