تبلیغات
شفقت صبح - خواصی كه هیچ گاه بیدار نشدند

شفقت صبح
ای شهید، ای آن‌که بر کرانه‌ی ازلی و ابدی وجود بر نشسته‌ای،دستی برار و ما قبرستان نشینان عادات سخیف را نیز،از این منجلاب بیرون کش

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

 

فتنه 88 را می توان پیچیده ترین و خطرناك ترین فتنه از ابتدای پیروزی انقلاب تا به این تاریخ دانست. فتنه ای كه برای اولین بار، تمامی دشمنان داخلی و خارجی در نقطه ای مشترك و با هدفی مشترك دور هم جمع شدند تا ریشه انقلاب اسلامی را برای همیشه از بیخ و بن بركنند. فتنه ای كه اگر در هر كشوری اتفاق می افتاد، كوچك ترین كاركرد آن سقوط دولت و نظام آن بود.

 

بصیرت/

مقدمه: فتنه 88 را می توان پیچیده ترین و خطرناك ترین فتنه از ابتدای پیروزی انقلاب تا به این تاریخ دانست. فتنه ای كه برای اولین بار، تمامی دشمنان داخلی و خارجی در نقطه ای مشترك و با هدفی مشترك دور هم جمع شدند تا ریشه انقلاب اسلامی را برای همیشه از بیخ و بن بركنند. فتنه ای كه اگر در هر كشوری اتفاق می افتاد، كوچك ترین كاركرد آن سقوط دولت و نظام آن بود. به واقع، اگر رهنمودها و روشنگری های مقام معظم رهبری و معدود خواص و بصیرت مردم بزرگ انقلابی كشورمان نبود، قطعاً انقلاب و نظام در جایگاهی كه امروز در آن قرار دارد، نبود. نكته مهم و قابل تأملی كه این نوشتار در پی واكاوی و بررسی آن است، سكوت یا حمایت برخی خواص در این فتنه است كه اگر نبود، قطعاً فتنه 88 در همان هفته های اولیه سركوب و مهار می شد، اما افسوس كه باید گفت، برخی خواص در بحبوحه فتنه 88 نه تنها كاری برای مهار آن نكردند كه برخی خود از عوامل اصلی بروز و ادامه حیات آن بودند. حال سوال این است كه چرا خواص در آن برهه حساس و مهم به وظیفه و تكلیف شرعی و الهی خود در برابر فتنه عمل نكردند و یا اینكه دیر عمل كردند و چرا آنجا كه باید سكوت می كردند، یا آنجایی كه باید فریاد می زدند و وارد صحنه می شدند، به وظیفه خود به درستی عمل نكردند؟ و ده ها سوال دیگر.چند عامل مهم و اصلی در لغزش و سقوط برخی خواص وجود دارد كه قابل بررسی و تحلیل است.

1- دنیاپرستی

اصولاً یكی از دلایل اصلی و مهم سقوط خواص از گذشته تا به امروز، بحث دنیاپرستی آنان بوده است. نگاهی به صدر اسلام و مواضع دو تن از خواص پیامبر(ص) چون طلحه و زبیر در برابر امام علی(ع) چیزی جز دنیاپرستی و حب پست و مقام آنان نبود. این دنیاپرستی برخی خواص در فتنه 88 باعث شد تا یقین كنند با روی كار آمدن دولتی با شعارهای عدالت محور، منافع مادی و دنیوی آنها به خطر می افتد. از این رو بر آن شدند تا همنوای فتنه شوند.

2- كینه ورزی و لجاجت

برخی از خواص در فتنه 88 به دلیل كینه و دشمنی ای كه با شخص احمدی نژاد داشتند، (به ویژه پس از سخنان وی در مناظرات تلویزیونی كه ایشان از آنان و فرزندان شان نام برد)، به چنان لجاجت و عنادی گرفتار شدند كه برخی شان تا به امروز نیز دیگر تحت هیچ شرایطی، حاضر به شكست سكوت خود و موضع گیری صریح علیه فتنه گران یا عدم همراهی با آنان نشده اند! و برخی از ساكتین آنان پس از حوادث عاشورا، فقط حركت زشت حرمت شكنان عاشورا را محكوم كردند و بس، اما هیچ گاه صریحاً حاضر نشدند فتنه گران و سران و عاملان اصلی آن را محكوم كنند. البته برخی نیز همچنان با سخنان دوپهلو و چند پهلوی خود، همراهی خود را با فتنه نشان می دهند و حتی سعی در احیای آن نیز دارند!

3- مصلحت اندیشی

واقعیت این است كه بسیاری از خواص، حتی آنان كه بعدها راه خود را از فتنه جدا كردند و یا سكوت شان را شكستند، به مرض مصلحت اندیشی گرفتار بودند و در ابتدای فتنه، به دلیل همین مصلحت اندیشی های ناصحیح كه منشأ مختلفی داشت، حاضر نشدند، عملكرد سران فتنه و فتنه گران را محكوم كنند. این خصلت را می توان در عملكرد همه خواص مردود شده در فتنه 88 مشاهده كرد، كه دلیل اصلی آن نیز به همین موضوع برمی گشت، چرا كه آنان ، ترس داشتند كه با موضع گیرهای خود علیه جریان فتنه، جایگاه خود را از دست بدهند! و یا به زعم خود هراس داشتند كه مبادا جنگ مغلوبه شده و فتنه گران بر سر كار آیند، لذا مصلحت دنیوی خود را ارجح بر مصلحت نظام و انقلاب دیدند، پس در برابر فتنه، یا سكوت كردند و یا اینكه برخی شان حتی تا به امروز از آن حمایت كردند. البته برخی از این خواص وقتی دیدند فتنه گران دیگر كاری از پیش نمی برند و حقایق هم بیشتر آشكار شد، در چرخشی 180 درجه ای، به سمت نظام چرخیدند و فتنه گران را محكوم كردند.

4- شخصیت زدگی

متأسفانه یكی از دلایل سقوط برخی خواص را می توان در شخصیت زدگی آنان دانست. چراكه آنان برخی شخصیت ها را كه سابقه ای نیز در انقلاب و نظام داشته و دارند، معیار حق و باطل فرض كرده و چون می دیدند، آنان در برابر فتنه سكوت كرده یا حتی از فتنه گران حمایت می كنند، آنان نیز دچار تردید شده از موضع گیری واقعی در برابر فتنه سر باز زدند! این نكته انسان را یاد آن یار علی(ع) در جنگ جمل می اندازد كه به علی(ع) می گفت: من مانده ام با كی بجنگم از سویی شمایید و... و از سوی دیگر، زن پیامبر(ص) و طلحه و زبیر و... !

5- شأنیت كاذب

یكی دیگر از دلایل اصلی عملكرد بد و نامناسب بسیاری از خواص در فتنه 88 شأنیت های كاذبی بود كه برخی خواص برای خود قائل بودند. به گونه ای كه چون خود را از نامزد پیروز بالاتر می دانستند، حاضر نبودند حقایق را بازگو كرد ه و نظام را از تهمت تقلب مبرا سازند. لااقل در ابتدای فتنه، برخی خواص به این مرض دچار شدند. چرا كه برخی از آنان خود را به لحاظ سابقه انقلابی گری، پست و مقام، شأنیت و ... بالاتر از احمدی نژاد دانسته و لذا موضع گیری علیه فتنه را حمایت از شخص احمدی نژاد می دانستند، در حالی كه در فتنه 88 بحث احمدی نژاد و انتخابات و تقلب نبود، بلكه كلیت نظام مورد حمله قرار گرفته بود و همین سكوت یا عدم حمایت از نظام ،باعث تداوم فتنه تا هشت ماه پس از انتخابات شد.

نتیجه

فتنه 88 برای همه عبرت آموز بوده و درس هایی دارد كه البته برای خواص عبر ت آموزتر است، چرا كه در این فتنه، آنهایی كه سقوط كردند یا در لبه پرتگاه سقوط قرار گرفتند، همگی از خواص بودند، حال آن كه مردم عوام، با بصیرت و آگاهی، حقایق را زودتر و بهتر از آنان فهمیدند. فتنه 88 برخی خواص را برای همیشه به دره سقوط و ضلالت كشاند و آنها را حتی تا به امروز نیز متنبه و آگاه نكرد. اگر بخواهیم دلیل اصل این امر را بدانیم، همانگونه كه قبلاً گفته شد، چیزی جز دنیاپرستی برخی خواص نبوده و نیست. دنیاپرستی از چنان پتانسیلی برخوردار است كه تاكنون خواص و بزرگان زیادی را به سقوط و انحراف از راه راستین كشانده است. به همین دلیل است كه معصوم(ع) می فرماید: «الدنیا رأس كل خطیئه»، دنیا و دنیاپرستی در رأس همه اشتباهات و خطاهای انسان است و چون خواص معمولاً بیشتر با دنیا و تعلقات مادی و قدرت و حكومت سر و كار دارند، لذا سقوط در بین خواص بیشتر از مردم عوام است و این مسئله امری رایج و طبیعی است. تنها كسانی در آزمایشات الهی موفق و سربلندند كه از دنیا و تعلقاتی چون زن و فرزند، پست و مقام و ... خود بگذرند. دنیاپرستی برخی خواص، امروز نیز چشم حقیقت بین برخی از آنان را باز نكرده و سبب شده تا برای همیشه به قهقرا سقوط كنند. این مسئله، عبرتی است برای همگان كه بایستی از آن بسیار درس بیاموزند.نوشته شده در چهارشنبه 7 دی 1390 توسط مسعود غفور``
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin