تبلیغات
شفقت صبح - شناخت انحراف از دیدگاه اسلام

شفقت صبح
ای شهید، ای آن‌که بر کرانه‌ی ازلی و ابدی وجود بر نشسته‌ای،دستی برار و ما قبرستان نشینان عادات سخیف را نیز،از این منجلاب بیرون کش

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

هر اندیشه ،نظام ، فرقه ،قانون،ساختار وسازو کاری که انسان را از معرفت الهی ،عبادت الهی ،اطاعت الهی ؛اولیاء الهی درو میکند جاده انحراف وجریانی ساختگی وگوهر بدلی است .در دوسوی جاده مستقیم ،مسیر های انحرافی بسیاری قرار دارد . از مبدا تا مقصد زندگی در کنار بزرگراه هدایت الهی ، هزاران راه فرعی وانحرافی وجود دارد . راه هایی که یا به پرتگاه منتهی میشود یا به بن بست وسراب میرسد یا به تلاقی مرگبار با پوششی سبز ورنگین ما انجامد ومتاسفانه هروز هم بر تعداد این جاده های انحرافی افزوده میشود. جاده هایی به ظاهر زیبا وفریبنده که بشریت را به سوی خود میخواند و در برابر صراط مسقیم  داعیه دار صراط بشرند نظام های سیاسی _اقتصادی ومکاتب فرهنگی _فلسفی فراوانی که زهر کشنده را درپوششی زیبا پیچیده ومدینه فاضله وشهر ارمانی را در انتهای این جاده به تصویر میکشند. با این حال شناخت مسیرهای انحرافی به سادگی برای رهروان کاروان زندگی میسر ومقدور است؛چراکه منشاء انحرافات پدید امده در زندگی بشر را میتوان در پیروی از افرادی دید که از راه خدا سر باز زدند.نمادهای جریان انحرافی از دیگاه قرا را میتوان از1 شیطان ،2طاغوت ها،3فرعون،4 کسانیکه بخاطر موقعیت اجتماعی که دارند به ناحق جامعه را به دنبال روی خود فرا میخوانند که قران از انها بعنوان سادات وکبراء،بزرگان فرهنگی واجتماعی یاد کرده است؛5 اغواگران فکری واعتقادی که منظهر انان سامری است 6مجرمان سیاسی اجتماعی اقتصادی وقاتلان نفوس محترم7برخی از جنیان وادمیان 8ظالمانی که حقوق فرو ئستان را رعایت نمی کنند. مهمتری انحرافت تاریخ بشر را دانشمندان به 4دسته تقسیم کرده اند که اول:انحراف نظام عقیدتی وجهان بینی. دوم:انحراف در نظام سیاسی ومدیریت اجتماعی . سوم:انحراف در نظام اقتصادی واجتماعی . چهارم:انحراف در نظام تربیتی واخلاقی که انحرافات بوجود امده گاه ریشه درجهل گاه ریشه در حاکمیت غرایز وهوس ها داشته است. که از این رو برای رهایی از عوامل انحراف وجلوگیری از نظام های انحرافی داشتن ایمان وانجام دو نوع جهاد ضروری است "جهاد اکبر"برای رهایی از عوامل درونی ونامرئی "جهاد اصغر"برا ی مقابله با فرعون ها؛هامان ها ؛سامره ها ؛ وسران فرقه ها و سرمایه داران قارون صفت روزگار.

یکی از ویژگی های جریان شناسی انحراف از دید گاه قران که میتوان در نظر گرفت انست که قران در کنار کلمتی مثل "هدایت؛رشد ؛صراط مستقیم"با واژه های غی وظلال مباحث گمراهی وانحراف را تبیین میکند ؛ گرچه ضلال؛گمراهی ناشی از نداشتن اگاهی است وغی ؛ مولود اطلاعات و داده های فریبنده و عقاید فاسد است .

انحراف اقتصادی از ازمندی وافزون طلبی ووسوسه های اقتصادی فردو نشات میگیرد و انحراف اخلاقی مولود سلطه هوس ها و غرائز بر زندگی انسان هاست . انحراف سیاسی نیز ریشه در گمراهی مدیران ومسولان وقدرتمندان جامعه دارد . وهمین سه گونه انحراف جریان انحرافی دیگری است . بدون شناخت راه مستقیم ابزاری برای شناخت جاده های انحرافی در دست نیست . بدون ایمان به خدا وپیامبران وکتب اسمانی وشناخت حجت های الهی ورهبران اسمانی وبدون پیوند فکری ، عاطفی وتمسک به قران وعترت،شناخت راه حق وباطل وصراط مستقیم و تشخیص جریان های انحرافی و حرکت در مسیر سعادت و فلاح ورستگاری امکان پذیر نیست.مهمترین شاخص شناخت راه از بیراهه وخط مسقیم از جریان انحرافی توحید و ولایت استو هرکس خدا و رهبری الهی را بپذیرد راه یافته است و هرکس در این دو مساله به انحراف کشیده شود امیدی به هدایتش نخواهد بود .فاصله ی خطوط و جریان های انحرافی باصراط مستقیم، به نوع بینش وعملکرد انان بستگی دارد .  چه بسا بر رهروان یک جریان انحرافی مهر«ختم اللهعلی قلوبهم»خورده باشدو برای برخی دیگر هنوز راه بازگشتی باشد .بانگاه به تاریخ پیامبران الهی، دربرابرجریان سالم و زندگی ساز ایمان، سه جریان انحرافی به چشم می خورد که همه پیامبران ،نوع بشر را از این سه جاده ی خطرناکباز می داشتند و ان هارا به صراط مستقیم دعوت می کردند:1جریان کفر؛2جریانشرک؛3جریان نفاق. جریان کفر ارکان ایمان را نادیدهمی گیرد و وجود خدا و پیامبران و فرشتگان و کتاب های اسمانی و روز قیامت را انکار می کند. جریان شرک برای خداوندشریکان و رقیبان و فرزندان و همکاران و انداد و اضدادی  تصور می کند و درکنار راه خدا،را های دیگری به سوی سعادت و نجات و فلاح می جوید . این جریان خطرناک تر و پیشرفته تر از کفر است . نسبت دادن اقدامات خدایی به دیگران( چه موجودات مرِِِئی وچه نامرئی، چه انسان ها و چه جنیان و فرشتگان ،چه پیامبران و چه ناپاکان،چه پدیده های طبیعی و چه مخلوقات دیگر متافیزیکی،چه به افراد گروه ها و مجموعه ها)و همچنین دادن امتیازات و اختیارات خدایی به دولت ها حکومت ها شخصیت ها، همه و همه ، نماد های شرک است که ریشه مهمترین انحرافات دیگر است . شرک بزرگترین انحراف فکری _ فرهنگی در تاریخ بشر اسلاموام الفساد جریان های انحرافی است. واژه ی شرک نزدیک به هفتاد بار درقران کریم امده است. جریان نفاق سی و شش بار در قران کریم نقد و برسی شده است. بیماری های روحی _ روانی منافقان و نقش ان ها در گسترش بیماری های اجتماعی، بد بینی انان به خدا و پیامبر صلی الله علیه واله وسلم،روابط انان با کفار و یکدیگر،دلهره مداوم ان ها از فشارگری های جریان حق و اعذاب اخروی منافقان و سرانجام وظیفه ی مسلمانان در برابر انان تشریح شده است. امروزه این سه جریان(شرک و کفر و نفاق) تلاش می کنند تا مردم را از حرکت در بزرگ راه توحید باز دارند.

                                                                                   نوشته شده در یکشنبه 27 آذر 1390 توسط مسعود غفور``
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin